Архив: Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013г.

Архив: Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013г.

ПРЕГЛЕД

Прочетете повече