Годишен доклад за младежта на област Пловдив за 2017г.

Разглежданите индикатори в Националната стратегия за младежта (2010-2020) за област Пловдив. Аналитичната справка е изготвена на базата на информацията, получена от 17 (брой) общини – община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Лъки, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение и община Хисаря.

Прочетете повече

Стратегически план за дейността на Областна администрация – Пловдив за периода 2017 – 2020

В изпълнение на Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г. и на основание чл. 33а от Закона за администрацията, през периода 2017-2020 г. Областна администрация Пловдив ще работи за постигане на стратегически цели от плана за дейността на Областна администрация – Пловдив за периода 2017 – 2020.

Прочетете повече
https://www.livechatalternative.com/