Зам. областният управител Петър Петров взе участие в Десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 7 ноември, в хотел „Хилтън“ в София,  се проведе Десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж-2014-2020 г.“. Представител на Областна администрация – Пловдив беше зам. областният управител Петър Петров. Заседанието беше открито от заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова.

Повече

Проведена бе поредната работна среща за ремонтите на Асеновградско шосе и околовръстните на Пловдив

Днес беше проведена поредната работна среща, която областният управител Здравко Димитров свика във връзка с проектите за реконструкция на Асеновградско шосе и обходните пътища на Пловдив. На срещата в Областна администрация – Пловдив, присъстваха шефовете на АПИ и фирмата изпълнител на реконструкцията на Асеновградско шосе „ИСА – 2000“, представители на НКЖИ, “Пътпроект“ ЕООД, “Електроразпределение – Юг, КЕЦ Асеновград“, ОПУ – Пловдив, Напоителни системи – Пловдив, кметове и главни архитекти и експерти на общините Асеновград, Куклен, Марица, Пловдив и областна администрация.

Повече