Акцент, Новини

Проведена бе поредната работна среща за ремонтите на Асеновградско шосе и околовръстните на Пловдив

Днес беше проведена поредната работна среща, която областният управител Здравко Димитров свика във връзка с проектите за реконструкция на Асеновградско шосе и обходните пътища на Пловдив. На срещата в Областна администрация – Пловдив, присъстваха шефовете на АПИ и фирмата изпълнител на реконструкцията на Асеновградско шосе „ИСА – 2000“, представители на НКЖИ, “Пътпроект“ ЕООД, “Електроразпределение – Юг, КЕЦ Асеновград“, ОПУ – Пловдив, Напоителни системи – Пловдив, кметове и главни архитекти и експерти на общините Асеновград, Куклен, Марица, Пловдив и областна администрация.

Готови са проектите за двете кръгови – на изхода на Асеновград и към селата Долни и Горни Воден. В най-скоро време ще започне изграждането на кръговото на изхода на Асеновград. Готов е парцеларният план, проектирани са отводнителните и напоителни канали, започва съгласуване, след което трябва да стартират отчуждителните процедури и изграждането на кръговото за Долни и Горни Воден. В процес на проектиране и одобрение е и проекта за локалните платна, към които ще бъдат добавени тротоари и велоалея, както и осветление на цялото трасе.

От строителната фирма заявиха, че до края на месеца ще бъде приключено полагането на първия пласт на асфалтовата настилка на Асеновграско шосе, който ще консервира трасето и ще го предпази от неблагоприятните метеорологични условия през зимата. В момента настилката, която е с дебелина 6 см. е положена до КЦМ.

На срещата присъства и инж. арх. Валентин Трашлиев от фирмата за тунелно строителство „Евро Алианс“, който беше поканен от областния управител за консултация е намирането на адекватно решение и изграждане на съоръжение за сваляна нивото на жп линията, обслужваща КЦМ.

Приоритетите са – завършване на Асеновградско шосе, проектиране и изграждане на югоизточния обходен път и последен етап е проектиране и изграждане на югозападния обходен път с кръгови кръстовища и локални платна.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

Галерия

Skip to content https://www.livechatalternative.com/