Нов педиатричен и онкохематологичен комплекс ще бъде изграден в Университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив

17 милиона осигурява държавата Областният управител Дани Каназирева бе сред официалните лица, които присъстваха на   представянето на  проекта за строителство

Прочетете повече

Заповед № ДС-12-9/10.07.2020г.

Разрешавам на Стоян Митов от гр. Карлово, като собственик на поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр. Сопот да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод Ф 90 от землището на гр. Карлово, община Карлово в землището на гр. Сопот, община Сопот“, на територията на две общини в област Пловдив.

Прочетете повече