Зам. областният управител Петър Петров взе участие във второто заседание за проблемите на етническата интеграция

На 9 ноември /четвъртък/ от 9 ч. в 305 зала в Община Асеновград се състоя второто заседание на Националната кръгла маса за реална политика и ефективно решаване проблемите на етническата интеграция. Темата на срещата беше „Здравеопазване, демографска и социална политика”.

Домакин на кръглата маса беше нейният инициатор кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов. На срещата присъстваха Христина Христова – съветник на вицепремиера Валери Симеонов по социалната политика и демографските проблеми, експерти от социалните и здравни институции, неправителствени организации и ромски медиатори на територията на община Асеновград и област Пловдив. Областна администрация – Пловдив беше представена от  зам. областният управител  Петър Петров и експертът от отдел КЕИ към администрацията – Нъшан Деркалестаниан.

Всеки от присъстващите сподели своя опит и конкретизира проблемите в дадената сфера. Представиха се и редица примери от дейността и работата на специалистите при работата им с ромското население. Присъстващите се обединиха около три основни проблема за успешната етническа интеграция – липсата на образование и недобро познаване на българския език, което води до невъзможност за получаване на квалификация и намиране на работа, откъдето естественият резултат е безработица и бедност. В резултат на проведените дискусии по време на заседанието на кръглата маса, кметът д-р Караиванов формулира и изведе няколко конкретни акцента:

  1. Да се разшири обхватът на медиаторската грижа спрямо уязвими етнически групи във всичките необходими сектори-  здравни, образователни и социални медиа тори. Да се намерят механизми да се стимулират ползвателите активно да ползват тази услуга , както и да се мотивират лица, способни да станат медиатори.
  2. Компетентните власти да ревизират ефективността на законовите мерки и прилагането им, така че да има повече ефект от наказателната санкция за съжителство с малолетни и непълнолетни, както и последващите раждания в ранна незряла възраст.
  3. Разширяване  до целогодишни /а не само за учебна година/ мерки за ранно изучаване на български език за деца, подлежащи на училищно  записване.
  4. Активизиране дейността на Националния съвет по етнически и демографски проблеми и повишаване на координацията му с общините и регионите в страната, включително и с налагане практиката на изнесени оперативни заседания по важни проблеми.
  5. Национална финансово обезпечена политика за по-мащабно решаване инфраструктурните проблеми на ромските квартали в цялата страна, чието лошо състояние произвежда рискове като влошено здраве, социална изолация, разпадане на семейна среда и родителска отговорност.
  6. Осъществяване на ефективно образование и грамотност в ромските общности, включително и чрез курсове и занимания извън учебната система.
  7. Съставяне на механизми за функционално обединяване на проблемите за ограмотяване, образование и придобиване на квалификация за трудоспособност.

 Седемте предложения ще бъдат представени на правителствено ниво и в Народното събрание за законодателна инициатива по официален ред.

 

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017