Решения, Транспорт

Решение № РД-20-11/04.03.2015г.

Относно: Възлагане пряко обществена услуга за превоз на пътници по градски автобусни линии с № 1 и № 66, част  от Общинската транспортна схема на община Пловдив, считано от 09.03.2015 г., за срок на изпълнение до една година и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП или ЗК, което от двете събития настъпи по – рано.

Преглед

Последна редакция на 12 септември, 2017 в 17:09

Skip to content https://www.livechatalternative.com/