Акцент, Видео, Интервю

Встъпване в длъжност на Йордан Иванов – Областен управител на област Пловдив

https://www.livechatalternative.com/