Заповед № ДС-12-8/12.06.2020г.

Разрешавам на „Петоника 2000“ ООД с ЕИК 205364650, като собственик на поземлени имоти с идентификатори: 06505.11.2, 06505.11.3, 06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на с. Брестовица да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект.

Прочетете повече
Програма за енергийна ефективност на област Пловдив за периода 2020 – 2023 г.

Програма за енергийна ефективност на област Пловдив за периода 2020 – 2023 г.

Енергетиката е един от основните отрасли на българската икономика, от който зависи до голяма степен икономическият растеж, устойчивото и екологосъобразно

Прочетете повече

Приключи първото срезово епидемиологично проучване в Пловдив за наличие на антитела срещу SARS-COV -2

До момента 1108 пловдивчани са дали съгласие за участие в изследването, което прави 79% от всички обходени точки. Взети са проби на 958 души от всички райони на града, като са включени домакинствата, избрани на случаен принцип и 200 медицински лица. Това съобщи областният управител Дани Каназирева.

Прочетете повече

Каназирева: Медицинският щаб взима превантивни мерки за организацията в болниците и за лечението на пациенти COVID-19

На извънредно заседание, Медицинският щаб към Областна управа, обсъди епидемиологичната ситуация и два варианта за прием и лечение на пациенти с COVID-19, включително и за интензивно лечение.

Прочетете повече