Заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

На 09 и 10 септември 2016 г. в град Хисаря ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на г-н Здравко Димитров, Областен управител на област Пловдив. На него ще присъстват заместник-министри, представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на висшите учебни заведения, и представители на НПО.

Повече

Заседание на регионалния съвет за развитие на Южен централен район

На 11 март 2016 г. в град Хасково се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район под председателството на г-н Станислав Дечев – областен управител на област Хасково.

Повече