Областна администрация успешно внедри модел за управление на качеството CAF

В край на юли Областна администрация – Пловдив успешно внедри интегрирана система за планиране, изпълнение и управление на качеството на административната дейност CAF 2013. Моделът CAF е достъпен и проектиран за употреба от публичния сектор. Това е лесно приложим инструмент, чрез който се извършва оценка отвътре и е катализатор за подобряване на администрацията.

Повече

Заместник областният управител Евелина Апостолова участва във втора работна среща с представители на „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“

На 24.08.2017г., в помещението на Националната асоциация на сляпо-глухите в България /НАСГБ/   на ул. „Ален мак” 4, се проведе втора работна среща между представители на Асоциацията, зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, зам.-областният управител Евелина Апостолова, и Веселина Ботева – директор Дирекция „Социална политика” в Община Пловдив.

Повече