Каназирева: Ако Община Пловдив не беше прекратила концесията на стадион „Христо Ботев“ по взаимно съгласие, щеше да се окаже длъжник за над 5 милиона лева

Във връзка със създалото се напрежение сред обществеността, относно прекратяването на концесията на стадион „Христо Ботев“ по взаимно съгласие, включително публикации в медиите за нарушен обществен интерес и нанесена вреда на община Пловдив в размер на 1 милион и 600 лева, бе извършена проверка на цялата документация на концесията на стадион „Ботев“ от учредяването й през 2013 година до прекратяването й през декември 2019 година.

Прочетете повече

Заповед № ДС-12-1/06.01.2020г.

Разрешавам на Иван Иванов и Светлозар Фръков от гр. Пловдив, като съсобственици на поземлен имот с идентификатор 47295.12.8 по КККР с. Марково, община Родопи, област Пловдив да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект:„Уличен водопровод Ф 110 към ПИ 47295.12.8 по КК с. Марково, община Родопи, попадащи в землищата на с. Марково, община Родопи и гр. Пловдив, община Пловдив.

Прочетете повече

През април ще бъде подписано споразумение за приятелство и сътрудничество между Пловдивска област и Задарска жупания

Това стана ясно на днешната среща в Областна администрация между посланика на Република Хърватия в България Нейно Превъзходителство Ясна Огняновац и областния управител Дани Каназирева.

Прочетете повече