В Областна администрация стартира процедурата по разработване на Регионалната програма по заетост

Заместник-областният управител и председател на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Евелина Апостолова проведе работна среща с Мария Мановска – началник отдел „Активна политика на пазара на труда“ ДБТ-Пловдив. Темата бе стартът на процедурата по разработване на Регионалната програма по заетост.

Прочетете повече

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров даде старт на голям екопроект в Карлово

Заместник-областният управител на Пловдив Петър Петров бе сред официалните лица на церемонията. Екоминистърът  Емил Димитров и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов направиха символична първа копка на компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци в местността „Стара река“ край Карлово

Прочетете повече

Одобрение за ПУП № ДС-12-6/04.06.2020г.

Одобрявам: Подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект: „Тласкателен водопровод за с. Пъдарско, община Брезово, от помпена станция „Борец“ в ПИ 48948.8.55 по КК на с. Момино село, община Раковски, на територията на две общини в област Пловдив“, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от настоящата заповед.

Прочетете повече