Акцент Новини

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров даде старт на голям екопроект в Карлово

Заместник-областният управител на Пловдив Петър Петров бе сред официалните лица на церемонията

Екоминистърът  Емил Димитров и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов направиха символична първа копка на компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци в местността „Стара река“ край Карлово . 

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2013-2020. Общият размер на инвестицията е 4.756 млн. лева, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 3,499 млн. лв. Целта на проектното предложение е да подпомогне община Карлово при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране – оползотворяване.

Предвижда се изграждане на инсталация за открито компостиране с капацитет 6500 т/г в   землището на Карлово. В изпълнение на целите за разделно събиране в проектното предложение е предвидено и закупуването на оборудване – 209 броя „кафяви“ контейнери с вместимост 1100 л и специализиран автомобил за събиране и извозване на зеления отпадък от домакинствата, 3 броя камиони за събиране на зелената маса, както и 2 броя мобилни шредери за раздробяване на дървесната фракция, 1 челен товарач и 1 ситова машина. Населението, което ще се обслужва от инсталацията за компостиране, е 47 298 жители на общината.

На старата на проекта присъстваха заместник-областният управител на област Пловдив – Петър Петров, председателят на  Комисията по околна среда и води в Народното събрание Ивелина Василева, председателят  на парламентарната Комисия по отбрана – ген. Константин Попов, Борис Ячев – председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, народните представители Данка Зидарова-Люртова и Младен Шишков, , директорите на РИОСВ Пловдив Десислава Георгиева и на НП „Централен Балкан“ – Генчо Илиев, управителят на ВиК Пловдив Спартак Николов, председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров, представители на фирмите-изпълнители.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

https://www.livechatalternative.com/