Акцент, Новини

Представители на Областна администрация – Пловдив проведоха дискусионна среща на тема „Пътна безопасност“

Учениците от СУ „Иван Вазов‘‘- гр. Пловдив, представители от Областна администрация – Пловдив, Пътна полиция – Пловдив и Национална транспортна камара, проведоха дискусионна среща на тема „Пътна безопасност“.

Секретарят на Областната комисия по безопасност на движението на пътищата на област Пловдив – мл. експерт Нъшан Деркалестаниан представи пред учениците дейността и целите на Комисията, както и множеството предприети мерки за подобряването на инфраструктурата на област Пловдив от страна на Областния управител на област Пловдив – г-н Здравко Димитров.

Инж. Койчо Русев – председател на Националната транспортна камара подари на библиотеката на  СУ „Иван Вазов‘‘   книжки с заглавие „Всеки живот си заслужа“ и сподели добри европейски практики за осигуряване на пътната безопасност.

Инспектор Ботьо Гергинов от Пътна полиция – Пловдив представи на вниманието на учениците презентация относно детската безопасност на пътя.

 

Галерия

Skip to content https://www.livechatalternative.com/