Процедури, Съобщения

Процедура: 00799-2018-0003

Предмет на поръчката: „Доставка на дизелов електрогенератор, табло за автоматично възстановяване на резервата между два трансформатора и генератор, доставка и изграждане на вентилация за електрогенератора, както и извършване на преработка на съществуващото Главно разпределително табло за нуждите на Областна администрация- Пловдив“

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие
 5. Решение за промяна;
 6. Разяснения;
 7. Протокол на КК;
 8. Решение за класиране;
 9. Информация за гаранции;
 10. Информация за сключен договор;
 11. Договор;
 12. Информация за извършени плащания;
 13. Информация за изпълнен договор;

Създаден на: 03.12.2018г. 16:30ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2018г. 17:30ч.
Последна актуализация на: 03.02.2021г. 13:41ч.
Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА!

Последна редакция на 03 февруари, 2021 в 13:41

Skip to content https://www.livechatalternative.com/