Процедури

Предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1 (южна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим) и край до водохващането преди регулацията на гр. Кричим (северна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим)”.

 1. Решение за откриване
 2. Обявление
 3. Документи за участие
 4. Решение за промяна
 5. Разяснения
 6. Протокол на КК и ПП Протокол за предаване на досието
 7. Решение № РД-20-78 от 07.09.2015г. и Протокол № РД-18-149 от 03.09.2015г.
 8. Информация за гаранции
 9. Информация за сключен договор
 10. Договор
 11. Информация за извършени плащания
 12. Информация за изпълнен договор

Рег. номер в АОП: 00799-2015-0002
Създаден на: 10.07.2015г.
Последна актуализация на: 15.12.2015г.
Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА!

Последна редакция на 31 март, 2016 в 12:30

Skip to content https://www.livechatalternative.com/