Каназирева с трайно решение на проблема с водните количества в река Въча, обеща публичност и ясна отговорност

Областният управител Дани Каназирева изложи  пред представителите на  неправителствения сектор – РСНЦ “Олимпик 2002“ и Сдружение „Балканка“,  предприетите  мерки  за дългосрочното решение на кризата с водните количества в река Въча и работата на ВЕЦ-те.

Тя допълни, че  с управителя на НЕК ЕАД – Предприятие „ВЕЦ” – Пловдив  Георги Беловодски са договорени изключително важни мерки с  конкретни  срокове за изпълнение.

„Първо – до края на март 2020 година да  се изгради измервателна станция, която да осигурява в реално време публичен достъп  и информация  на всеки един гражданин за  количеството  вода в р. Въча.  Второ –  до 28 февруари 2020 година НЕК да направи проучване за възможностите екологичните водни количества да се изпускат с работа на малки турбини при ВЕЦ или чрез  друго хидротехническо съоръжение. Трето – в срок до 30 септември 2020 година, да се  проектира и изгради съоръжението, което трайно да реши проблема с осигуряване на минимални екологични водни количества в реката, които да се изпускат постоянно и целогодишно и при спиране на ВЕЦ-те, поясни Дани Каназирева.

Тя допълни, че  от МОСВ ще гарантират изпускане на 5 куб.м./сек. вода независимо от ситуацията и до трайното решение на проблема.

От неправителствените организации благодариха за бързата реакция на областна администрация.

„Това е първият областен управител, който проявява ангажираност към този проблем и решението му, каза  инж. Димитър Куманов от Сдружение „Балканка“.

От своя страна Георги Алтънов от „ Олимпик 2002“ добави, че сега е важно да се спазят сроковете за поетите ангажименти. „Ако до три месеца се изгради станцията, това ще е чудесно за нас“ , допълни Алтънов.

Дългосрочното решение на проблема с обезводняването на река Въча е в резултат на срещи между  всички заинтересовани лица и в комуникация с министерствата на Околната среда и Енергетиката.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017