Акцент, Новини

Каназирева: Структура или звено „Зелена система“ ще е в полза на Пловдив и ще отговори на изискванията на хората

На среща с кмета Здравко Димитров и с областния управител Дани Каназирева представители на Съюза на ландшафтни архитекти – дружество Пловдив и специалисти по озеленяване представиха необходимостта от създаването на дирекция “Зелена система“ към община Пловдив, която да планира и управлява всички дейности.

„При цялостната ситуация в Пловдив и проблема с презастрояването и озеленяването, както и очакванията на обществеността за сериозни мерки в тази сфера, моето категорично мнение е, че в община Пловдив трябва да има структура или звено “Зелена система“, която да управлява всичко свързано със зелените площи на града“, заяви областният управител Дани Каназирева .

По думите й това звено трябва да координира работата на отделите и в кметствата, също така да има комуникация с ОП “Градини и паркове“, за да има ясна визия за развитието на зелената система като цяло в Пловдив. От друга страна в ОП “Градини и паркове“ да бъдат назначени специалисти и експерти, защото е много важно поддържането на зелената система.

На срещата стана ясно, че община Пловдив ще работи в сътрудничество с представители на браншовите организации за озеленяването на града, но към момента няма финансов ресурс за създаване на нова структура. Ще бъде създадено обаче, структурно звено, което ще отговаря за планирането и разработването на всички градски системи в това число и зелената, на основание база данни, събрани от цялата структура на Общината

На срещата зам.-кмета по устройство на територията и общинска собственост арх. Невена Балчева обясни, че новото общинско звено ще анализира информацията, включително предложенията на ландшафните архитекти, ще изработва прогнози и за зелената система, и ще предлага решения за развитието на Община Пловдив. По думите й това звено ще осъществява координацията със структурата, ангажирана с поддръжката на зелената система на Пловдив- ОП „Градини и паркове“.

Според Дани Каназирева съобразно параметрите и спецификата на гр. Пловдив, в общинската администрация трябва да има адекватен на нуждите брой експерти – ландшафтни архитекти и инженери, като професионални лица, необходими за изпълнение на законово вменени задължения на общината. Колко точно да бъдат и дали функционално тази дейност трябва да бъде обособена в отделна дирекция е въпрос на обективна преценка и обосновка на кмета.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Галерия

Skip to content https://www.livechatalternative.com/