Решение № РД-20-84/12.09.2015г.

Относно: формално съгласие кметът на община Сопот да удължи срока на действащия към момента договор № Д-13, сключен между община Сопот и „Кастел Експорт“ ООД на 07.10.2010г.

Преглед

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017