Решение № РД-20-83/10.09.2015г.

Относно: разширение на общинската транспортна схема на община Пловдив, сустоящо се в удължаване маршрута на градска автобусна линия № 11 и № 116 от общинската транспортна схема на община Пловдив.

Преглед

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017