Решения, Транспорт

Решение № РД-20-128/05.11.2014г.

Относно: Удължаване срока на действащия към момента договор № 170 от 04.07.2014г. за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по действащите маршрутни разписания.

Преглед

Последна редакция на 12 септември, 2017 в 17:09

Skip to content https://www.livechatalternative.com/