Решения, Транспорт

Решение № РД-20-139/02.12.2014г.

Относно: С писмо, вх. № РД-37-30#4/14.11.2014г., кметът на община Карлово се обръща към Областния управител на област Пловдив с молба да бъдат предприети конкретни действия, а именно – „спешна мярка“ по смисъла на чл.5, §5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз на пътници по действащите маршрутни разписания по следните автобусни линии от Републиканската, Областната и Общинската транспортни схеми.

Преглед

Последна редакция на 12 септември, 2017 в 17:09

Skip to content https://www.livechatalternative.com/