Uncategorized

СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЗИ –ПЛОВДИВ И РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЗОВОТО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ ЗА COVID-19

До 03.06.2020 г. са посетени над 500 случайни точки във всички райони на град Пловдив. Получени са съгласия за участие от над 400 домакинства, като на всяко от съгласилите се домакинства са предоставени формуляри, инструкции и телефонни номера за записване на час за вземане на проба.

Хората, дали съгласие за участие при посещение на адрес, които все още не са посетили лабораторията за пробовземане, могат да се обадят на посочените при посещението на адрес телефони и да си запишат час най-късно до края на работния ден на 05.06.2020г.

Във връзка с големия брой получени запитвания за изследване, от 09:00ч.на 05.06.2020 г., се открива възможност за записване на часове за вземане на проба и на хора, които имат интерес да се изследват, но не са попаднали в случайната извадка от домакинства.
Записванията по желание могат да бъдат направени на тел. 0882 277 494, 0884 546 176 и 032 64 66 67 в работни дни от 08:30 до 17:00 ч.

Възможни часове за вземане на проба могат да бъдат записани от днес 04.06.2020 г. до 10.06.2020 г.

В работни дни лабораторията работи от 07:30 до 18:00. В събота 06.06.2020 г. лабораторията работи от 08:00 до 16:00ч.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

https://www.livechatalternative.com/