СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЗИ –ПЛОВДИВ И РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЗОВОТО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ ЗА COVID-19

До 03.06.2020 г. са посетени над 500 случайни точки във всички райони на град Пловдив. Получени са съгласия за участие от над 400 домакинства, като на всяко от съгласилите се домакинства са предоставени формуляри, инструкции и телефонни номера за записване на час за вземане на проба

Прочетете повече

1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

Информация за обработка на услугата може да получавате: във фронт-офиса на администрацията; на телефон 032 605527; 032 605556; през интернет

Прочетете повече