Акцент Новини

Каназирева: Масирани проверки за спазването на мерките започват институциите в Пловдив и областта

Институциите засилват контрола върху спазването на мерките срещу разпространението на COVID-19 в Пловдив и областта. Проверяващите ще следят за носене на маски в градския транспорт, в магазините и на затворени пространства, за спазване на дистанция и дезинфекция. Навсякъде ще бъдат сложени указателни табели за глобите в размер от 300 до 1000 лева за физически лица, и от 500 до 2000 лева за юридическите лица. Големите търговски вериги –хранителни и нехранителни, трябва  да осигурят пропускателен режим до 100 посетители, с оглед на недопускане на физически контакт, а малките магазини, във зависимост от площта на обекта, да преценяват броя на посетителите вътре.

Това са част от решенията за засилване на контрола върху мерките, взети на среща при Областният управител Дани Каназирева с представителите на всички държавни институции и контролни органи – РЗИ, МВР, Областната дирекция по безопасност на храните, Инспекцията по труда и РУО.  В срещата участваха  кметът на Пловдив  Здравко Димитров и заместник-кмета Тодор Чонов.

„Искам да се обърна към всички. И към тези, които вярват, и към тези, които не вярват в К-19 и да им кажа, че ако всички ние допуснем да блокира здравната система в региона, дори безобидната настинка ще бъде опасна. Област Пловдив е от 18 общини. Само, че в областта имаме реално две болници с по 15 легла, които приемат пациенти с К-19 – в Карлово и Асеновград. Това означава, че населението на 18-те общини, разчита най-вече на болниците в Пловдив, както за повечето заболявания, така и за всякакви усложнения. Болниците обаче, колкото и да са много, те не са с неизчерпаем ресурс. Трябва да запазим и другите отделения, в които се лекуват  също тежки заболявания. Трябва да запазим и лекарския персонал в болниците. И тук е мястото на мерките, на спазването им и на контрола от страна на институциите. В сегашната ситуация, самите ние трябва да ограничим разпространението на вируса или то да става далеч по-плавно. И най-елементарното , най-безобидното и което има ефект е да носим маски и да спазваме дистанция. Затова и ще съм безкомпромисна за спазването на тази мярка във всички затворени пространства, в градския транспорт, търговските обекти и ще искам и налагането и на санкции. Възлагам на всяка една институция, спрямо правомощията й, също така и на общините, разписани задължения и ежедневен доклад за свършеното по контрола на мерките. Изключително важно е да  пазим баланса –  както  да съхраним  здравната система, така и икономическия сектора, заяви след срещата Дани Каназирева.

От своя страна кметът на Пловдив Здравко Димитров допълни, че община Пловдив вече извършва проверки в градския транспорт и в търговските обекти и ще продължи да го прави през следващите дни. Ще се проверява и ЖП-транспорта, например влака Пловдив-Асеновград.

„Трябва да бъдем по-дисциплинирани, трендът върви нагоре,  което не е желателно. За да е така сме си виновни всички ние. Ако продължава това, ще бъдем принудени да вземем и други мерки“, категоричен е  кметът Димитров.

„От днес  повече полицейски екипи ще извършват проверки. Досега сме го правили  с РЗИ, сега се включат Агенция по храните  и Инспекцията по труда. Ще засилим контрола, не само в Пловдив, ще стигнем и до най-малките населени места в областта. Законово нещата са ясни, ще следим как се изпълняват!“, допълни директорът на ОД МВР Йордан Рогачев.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Градски транспорт – община Пловдив.

1. Всички лица, които се намират в транспортни средства от масовия градски транспорт на община Пловдив, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в това число – кърпа, шал, шлем и др.).

В случай на неизпълнение на посочената мярка, деянието се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.

2. Възлага на Община Пловдив да определи длъжностни лица, които да контролират спазването на изискването за носене на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата, както и за създадената организация за спазване на противоепидемичните мерки от страна на фирмите-превозвачи в транспортните средства от масовия градски транспорт на община Пловдив. В случай на нарушения, определените длъжностни лица следва да съставят актове за установяване на административно нарушение.

3. Възлага на фирмите-превозвачи във всички транспортни средства от масовия градски транспорт на община Пловдив да бъде поставена на видно място информационна табела, в която е посочено, задължението за поставяне на защитна маска за лице или друго средство, както и глобата за нарушение на въведената противоепидемична мярка (от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.)

4. Възлага на фирмите-превозвачи от масовия градски транспорт на община Пловдив да създадат организация за спазване на въведените противоепидемични мерки, в това число и спазване на изискването за поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, от пътници и служители в градския транспорт. В случай на нарушение имуществената санкция за едноличния търговец/юридическо лице е в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.

Фирмите-превозвачи следва да уведомят ОКЩ за създадената организация в срок до 22.10.2020 г. /четвъртък/.

5. Община Пловдив следва да представя до 11 ч. пред ОКЩ ежедневен доклад за извършените проверки и съставените актове и предписания в транспортни средства от масовия градски транспорт на община Пловдив.

Междуградски транспорт – област Пловдив

6. Възлага на органите на РЗИ и МВР да извършват инцидентни проверки за спазване на изискването за поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в това число – кърпа, шал, шлем и др.) в транспортните средства от междуградския транспорт на територията на област Пловдив.

Хранителни и нехранителни супер/хипермаркети/магазини

7. Да се създаде строг пропускателен режим в хранителните и нехранителните хипермаркети и супермаркети (до 100 посетители) с оглед недопускане на близък физически контакт. Управителите на посочените обекти следва да уведомят ОКЩ за създадената организация за спазване на въведените противоепидемични мерки (спазване на дистанция, носене на маска/предпазно средство и др.)

8. Възлага на собствениците на хранителните и нехранителните хипермаркети и супермаркети във всички обекти да бъде поставена на видно място информационна табела, в която е посочено, задължението за поставяне на защитна маска за лице или друго средство, както и глобата за нарушение на въведената противоепидемична мярка (от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.)

9. Възлага на собствениците на хранителните и нехранителните хипермаркети и супермаркети да създадат организация за спазване на въведените противоепидемични мерки, в това число и спазване на изискването за осигуряване на дистанция,  поставяне на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, от посетители и служители в съответния обект. В случай на нарушение имуществената санкция за едноличния търговец/юридическо лице е в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.

Собствениците на хранителните и нехранителните хипермаркети и супермаркети следва да уведомят ОКЩ за създадената организация в срок до 22.10.2020 г. /четвъртък/.

10. Възлага на собствениците на малки хранителни и нехранителни магазини да създадат организация, съобразно площта на съответния обект, за спазване на дистанция от 2 метра между посетители/персонал, както и поставяне на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, от посетители и служители в съответния обект. В случай на нарушение имуществената санкция за едноличния търговец/юридическо лице е в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.

11. Възлага на собствениците на малки хранителни и нехранителни магазини в обектите да бъде поставена на видно място информационна табела, в която е посочено, задължението за поставяне на защитна маска за лице или друго средство, както и глобата за нарушение на въведената противоепидемична мярка (от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.).

12. В случай на неспазване от страна на собствениците на хранителни, нехранителни хипермаркети, супермаркети и малки магазини на въведените противоепидемични мерки, ОКЩ ще предприеме действия и ще сезира компетентните органи за затваряне на съответния обект.

Контролни органи

13. Във връзка с ефективното изпълнение на противоепидемичните мерки, контролните органи (РЗИ-Пловдив, Община Пловдив, ОД на МВР-Пловдив, ОДБХ-Пловдив и Дирекция „Инспекция по труда-Пловдив“) следва да изпратят график и информация за екипи във връзка с предстоящите проверки.

14. Възлага на Дирекция „Инспекция по труда-Пловдив“ да извършва регулярни проверки на работодатели на територията на община Пловдив относно спазване на въведените противоепидемични мерки, съобразно тяхната компетентност. Дирекция „Инспекция по труда-Пловдив“ следва да представя до 11 ч. пред ОКЩ ежедневен доклад за извършените проверки и съставените актове и предписания.

15. Възлага на ОДБХ-Пловдив да извършва регулярни проверки в заведенията за хранене и развлечения на територията на община Пловдив, контролирани от агенцията, съобразно тяхната компетентност. ОДБХ-Пловдив следва да представя до 11 ч. пред ОКЩ ежедневен доклад за извършените проверки и съставените актове и предписания.

16. Възлага на РЗИ-Пловдив и ОД на МВР-Пловдив да продължат да изпращат ежедневни справки за извършени проверки за спазване на противоепидемичните мерки.

Пенсионерски клубове

17. Възлага на районните кметове в община Пловдив да извършат проверка на клубовете за пенсионери, находящи се на територията на съответните райони, като при необходимост обектите бъдат затваряни за посетители.

Последна редакция на 26 октомври, 2020 в 15:59

https://www.livechatalternative.com/