Граждански диалог за преодоляване на последиците от здравната, социалната и икономическата криза

Вече е очевидно, че след COVID- кризата животът в селата, градовете, България и в Европа няма да бъде същият.

Светът се променя – променя се и социумът. Налагат се нови порядки, нови начини на взаимодействие между хората във всички сфери на социалния живот – здравеопазване, образование, икономика, развлечение и бит.

Информационните и комуникационните технологии все повече навлизат в ежедневието и създават нови форми на общуване, социални, политически и бизнес взаимодействия.

Преодоляването на икономическите последствия от COVID – пандемията е възможно, чрез обновяване на начина на мислене на съществуващите порядки – усъвършенстване и внедряване на нови и иновативни социални и бизнес практики

Налице са всички предпоставки за създаването на качествено нови формати в икономическото развитие.

Дистанционната работа и електронната търговия, новият модерен стил и начин на живот, са изцяло потопени в изключително атрактивната мултимедийна среда. Видео клипове, аудио файлове презентации, цифрови уроци, филмови разкази и интерактивни комуникационни канали позволяват на обучители, актьори, учени, партньори, контрагенти и потребители директно да общуват, обучават, потребяват, договарят, пазаруват, резервират, разплащат… – да извършват необходимите социални, културни, здравни взаимодействия. Мултимедийното и експресивно въздействие, съчетано с модерни електронни инструменти за културни, образователни икономически и потребителски решения, създават възможности за свързване на местния и национален потенциал с европейското социално пространство и с единния европейски цифров пазар

Уважаеми дами и господа,

ако търсите начини и посоки за излизане от здравната социалната и икономическата криза, ако обмисляте „Какви са наложителните промени?“, „Кои са прогресивните и иновативните тенденции?“и Кои са факторите обуславящи новото време“ … ? 

Имате възможност да публикувате вашите мнения оценки и коментари във Фейсбук групата „Граждански диалог“ ( https://www.facebook.com/groups/367139594154770/?ref=share ), или на платформата “Дигитален граждански и бизнес форум” ( civildialogue.eu )

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017