Акцент Новини

Областният управител спешно изпраща искане до директора на РИОСВ – Пловдив

Областният управител на област Пловдив Ангел Стоев спешно изпраща искане до директора на РИОСВ – Пловдив за осъществяване на строг контрол върху работата на концесионера „Европейски пътища“ АД на кариерата над Белащица с цел спазване на всички нормативни изисквания. Това се налага заради подновяването на дейността на фирмата там и започналите граждански протести.
Припомняме, че Върховният административен съд (ВАС) отмени акта на министъра на енергетиката, с който бе спряна дейността на концесионера „Европейски пътища“ АД на кариерата над Белащица.
Областният управител подкрепя позицията на изцяло Община „Родопи“, която е против възобновяването на дейността на кариерите над Белащица.
В своя позиция от 30 юни 2021 г. Ангел Стоев заяви, че счита за правилно зоната, включваща землищата на селата Белащица, Брани поле и Марково, да бъде развивана за отдих и екотуризъм, а не за добив на строителни материали. Още тогава са изпратени писма до министерството на енергетиката, МОСВ и МРРБ.

Областна администрация – Пловдив
Весела Балева, Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605567

https://www.livechatalternative.com/