Акцент, Новини, ОЕК

Областната епизоотична комисия с незабавни мерки по отношение на Африканската чума по свинете

Предприемат се незабавни мерки по преброяване на свинете в  десет километровата наблюдавана зона, а живите прасета в трикилометровата предпазна зона ще бъдат унищожени. Това стана ясно на днешното заседание на Областната епизоотична комисия.

Комисията бе свикана и председателствана от заместник областния управител Иванка Петкова по повод откритото огнище от Африканска чума по свинете в село Красново, община Хисаря. „Касае се за 5 прасета, отглеждани в заден двор. Огнището е приключено вчера в 18 ч, три часа след получаването на положителните лабораторни резултати от Националната референтна лаборатория. Прасетата са умъртвени по хуманен начин, загробени са на утвърдената от комисията към Общината площадка, помещенията и транспортните средства са почистени и дезинфекцирани, дрехите на служителите, работили по случая – изгорени“ – посочи д-р Иван Шиков, директор на Областна дирекция по безопасност на храните.

В село Красново ще бъдат унищожени по хуманен начин всички домашни прасета и загробени. Помещенията, в които са отглеждани, ще бъдат почистени и многократно дезинфекцирани. Собствениците ще бъдат обезщетени.

В трикилометровата предпазна зона около огнището няма други населени места. В десеткилометровата контролна зона попадат населени места от две общини от област Пловдив и една от област Пазарджик. От община Хисаря са селата Старосел, Беловица, Мало Крушево и Кръстевич, от община Съединение е село Драгомир, от община Стрелча – село Дюлево. В тях ще бъдат взети мерки по превенция появата на вторично или ново огнище на болестта. Ще бъде извършено преброяване и актуализиране на данните за отглежданите прасета. Освен това ще бъдат вземани кръвни проби от животните и ще бъдат извършвани ежеседмични клинични прегледи. При случай на умряло животно, също ще се изследват проби от него. Проби ще се вземат и от всяко прасе с признаци на болестта.

В цялата област Пловдив се забранява търговията и транспортирането на свине, с изключение на индустриалните свиневъдни стопанства и фамилни ферми, чиито животни се транспортират за незабавно клане и доотглеждане до технологично свързани обекти при спазване на условията на съответната заповед.  

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/