Акцент, Новини

Областният управител с апел за прилагането на санитарно-хигиенните мерки срещу COVID-19

Във връзка с усложняването на епидемичната обстановка, областният управител Ангел Стоев апелира всички учреждения и институции стриктно да прилагат превантивните санитарно-хигиенни мерки.

Почистващите продукти, използвани рутинно, е необходимо да бъдат заменени с дезинфектанти. Избраният дезинфектант за ползване, трябва да е разрешен от Министерството на здравеопазването. Това лесно може да се провери в интернет страницата на министерството, където се поддържа Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара.

Дезинфектантът трябва да бъде ефективен по отношение на вируса, т.е. той трябва да има вирусоцидно действие или частично вирусоцидно действие. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие – до 15 минути.

За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Такива са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосвани повърхности – подове, бюра, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати, парапети, фитнес уреди, гишета за обслужване, стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др. Критичните точки подлежат на ежедневна дезинфекция.

Препоръчва се използването и на новите нанотехнологични продукти, с които могат да се обработват и големи помещения и площи. Те имат дълготрайно действие срещу вируса, но също трябва да бъдат със съответния сертификат.

AНГЕЛ СТОЕВ, Д-Р
Областен управител  на област Пловдив

Skip to content https://www.livechatalternative.com/