Акцент, Новини

Стартирането на Южния обходен колектор зависи от МРРБ и МЗХГ

Стартирането на работата по Южен обходен колектор е от особено значение за Пловдив и региона, но за да се случи това трябва да се реши проблемът по реконструкцията и почистването на Марковския канал.

Това стана ясно днес на среща, инициирана от Община Пловдив, която се проведе в Областна администрация. На нея присъстваха областният управител Ангел Стоев, заместник областният управител Иванка Петкова, кметът на Община Пловдив Здравко Димитров, представители на ВиК – Пловдив, на областна администрация, на Община Пловдив, на проектанския екип на Южния обходен колектор и на Напоителни системи.

„Във връзка с казуса, утре ще се състои среща в МРРБ, на която ще се вземе решение как нормативно да бъде уреден въпросът, тъй като Министерството на земеделието, храните и горите също е страна по него“ – съобщи областният управител и изрази своето задоволство от това, че институциите гледат в една посока и работят в полза на жителите на Пловдив.

Ще се търси начин максимално бързо да се уреди финансирането, за да се започне изпълнението на проекта, тъй като той е част от водния цикъл, който се изпълнява от ВиК – Пловдив и трябва да бъде реализиран до края на 2023 г.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/