Акцент, Новини

Производставата по ОВОС за кариерите в Белащица – официално спрени!

Областният управител на Пловдив област Йордан Иванов пое ангажимент днес да бъдат спрени производствата по оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) за удължаване на концесионните договори за кариерите над Белащица, ви информираме за следното:

По последни данни от ръководството на РИОСВ-Пловдив вече са подписани двете решения за спиране на производствата по оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) за двете кариери с изтекли концесионни договори над село Белащица. Очаква се до края на деня решенията да бъдат оповестени на сайта на Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ-Пловдив). 

По отношение на инвестиционното намерение за разширяване на концесионната площ с 50 дка на връх Калоян, очаква се то да бъде прекратено или спряно в рамките на утрешния ден. 

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/