Акцент, Новини

Пилотна стажантска програма за практическо обучение на кадри в реална бизнес среда навърши една година

Пилотната стажантска програма на Биологическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” и Университетския информационен център за практическо обучение на кадри в реална бизнес среда навърши една година.

“Програмата е успешна, а и вече привлича нови участници от страна на бизнеса, научих от срещата си с д-р Борислав Матеев – за първите 12 месеца 25% от стажантите са получили предложение за работа веднага след завършване на обучението”, сподели след разговора областният управител на Пловдив област Йордан Иванов.

“Винаги съм смятал, че връзката между бизнес, образование и реализация на кадри от университетите зависи до голяма степен от добрия мениджмънт на висшето учебно заведение”, допълни Иванов.

Целта на стажантската програма на Биологическия факултет на ПУ е адекватна и бърза реализация на пазара на труда по специалността на завършващите висшето си образование. В замяна работодателите получават подготвени млади хора, придобили и първия си практически опит. Програмата, която стартира преди година, продължава да се развива с участието на чуждестранни инвеститори в сферата на биотехнологиите, иновациите и клиничните изпитания.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/