Акцент, Новини

Областният управител Йордан Иванов връща решенията на Общинския съвет в Пловдив за допускане на Подробни устройствени планове

Областният управител на Пловдив област Йордан Иванов връща 12 решения на Общинския съвет в Пловдив, приети на последната сесия, за допускане на Подробни устройствени планове (ПУП). Причината е, че те са гласувани незаконосъобразно, тъй като все още няма одобрена екологична оценка на проекта за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Пловдив от РИОСВ.

Приемането на незаконосъобразни актове от ОбС по отношение на ПУП застрашава бъдещи строежи и инвестиции в Пловдив, то е в ущърб на правовия ред, но и на инвеститорите, на бизнеса, на проектите на община Пловдив, на гражданите. Решението не е в затваряне на очите и замитане на проблема, а в адекватните и бързи действия на отговорните институции.

Колко бързо ще се разреши проблемът зависи само от администрацията на община Пловдив и кмета на града Здравко Димитров. Колкото по-бързо община Пловдив си свърши работата и изготви екологична оценка на проекта за изменение на ОУП, която да бъде приета без забележки от РИОСВ, толкова по-скоро ще може да продължи одобряването на ПУП от ОбС – вече в рамките на законовите правила за това, заяви Йордан Иванов.

Какви са фактите и какво казва законът?

На почти всяка сесия на ОбС в Пловдив се гласуват над 10 допускания за ПУП. Това по същността си е нормална процедура по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

От 2016 г. има решение на ОбС, че ще се изменя ОУП на Пловдив. От 4 години има възложена обществена поръчка и се работи по документа. Проектът за изменение на ОУП е преминал през Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) през месец октомври 2021 г. След приемането на проекта от ЕСУТ всеки нов ПУП трябва да е съобразен с предвижданията за изменения на ОУП. За да се допуска изработване на ПУП-ове, то изменението на ОУП трябва да има и одобрена екологична оценка от РИОСВ – това казва законът.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов излезе с указание да не се приемат ПУП, докато няма екологична оценка на проекта за изменение на ОУП. Възможността министърът да тълкува разпоредбите на ЗУТ и тяхното прилагане е заложена в Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Какво е решението?

Решението е максимално бързо община Пловдив да изработи актуализирана екологична оценка на проекта за изменение на ОУП, съобразена със забележките на РИОСВ след двата отказа за одобрение. “Ако трябва, кметът да разпореди на проектантския екип, заедно с администрацията му, да не спят няколко дни, за да изработят екологична оценка, която РИОСВ да приеме. защото инвеститорите в Пловдив ще страдат”, смята Йордан Иванов.

Какъв ангажимент поема областният управител?

След като актуализираната екологична оценка на проекта за изменение на ОУП бъде депозирана в РИОСВ, областният управител Йордан Иванов поема ангажимент да проследи РИОСВ да я разгледа и да се произнесе в максимално кратки срокове.

“Подкопаването на правната сигурност на която и да е инвестиция, е едно от най-лошите неща, които може да причини една администрация на инвеститорите в града”, смята Йордан Иванов и призовава администрацията да работи бързо в интерес на инвестициите и гражданите.

Какво следва от върнатите решения на ОбС за ПУП?

Пред Общинския съвет на Пловдив има два варианта – да прегласува отново решенията за ПУП или да ги отмени. Ако реши да ги отмени, законът ще бъде спазен. Ако реши да ги прегласува, ще остане рискът от правна несигурност. Правомощията на областния управител обаче стигат дотук. Институцията, която може да осъществява последващ надзор за законност в подобни случаи, е прокуратурата.

“В рамките на законовите си правомощия оставам категоричен, че връщането на решенията на ОбС е правилно, защото обещахме законност и няма да отстъпя от този ангажимент”, смята Йордан Иванов.

В потвърждение на ангажимента за търсене на бързо решение на проблема, работна среща с участието на областния управител Йордан Иванов, на която са поканени кметът на Пловдив Здравко Димитров и представители на местната администрация, РИОСВ и представители на бизнеса, е планирана за утре, сряда, 4 май, в Административната сграда на община Пловдив (Партиен дом) на пл. „Централен“.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/