Акцент, Новини

Ангел Стоев приветства участниците в Националната конференция „Иновации за регионална устойчивост“

Областният управител на област Пловдив Ангел Стоев отправи писмено приветствие към участниците в Националната конференция „Иновации за регионална устойчивост“ (ИНВЕСТ), която се осъществява по проект „Европейски университетски алианс“ и се реализира от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Темата на двудневната конференция, която се проведе в хотел „Тримонциум“, бе „Осигуряване на качеството в Европейските университетски алианси: отвъд границите“ („Quality assurance in European universities alliances: going beyond borders”).

„Пътят към осигуряване на качество във висшето образование несъмнено изисква колективни усилия и сътрудничество на всички заинтересовани страни. Постоянното взаимодействие на науката с бизнеса ще допринесе значително за формирането на стабилно и ефективно международно сътрудничество в сектора на висшето образование в Европа“, се каза в обръщението на областния управител. По думите му укрепването на алиансите между университетите е от изключителна важност, ако Европа иска да си осигури предимство и да продължи да се развива устойчиво.

„Възможностите за мобилността на студентите е ключова за европейската икономика. Заедно с това обаче за нас е много важно да създадем рамката, която да насърчава повече от младежите, които завършват водещите европейски университети, да се връщат в страната ни и да прилагат наученото тук“, коментира при откриването на форума зам.-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов.

„България има традиции в обучението по икономика във висшето образование, както и в много други направления, но динамичният прогрес на новите информационни технологии и иновации, както и бързото нарастване на ресурсите, налага да бъдат разработвани нови форми на обучение“, допълни икономическият заместник-министър и подчерта, че „имаме основата, но не бива да забравяме, че трябва да надграждаме постигнатото дотук, защото младите хора са бъдещето на България“.

Европейските алианси са инициатива за споделяне на ресурси и опит, като в момента на Стария континент са създадени 44 консорциума, включващи 340 висши училища.

Домакин на събитието бе Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите като част от поредица събития на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ. В него участват още Словашкият аграрен университет в Нитра, Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът по приложни науки Карелия, Финландия и Университетът по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия.

„Една от основните цели на проекта е да се разработят 10 бакалавърски специализации, 4 магистърски и 2 докторски програми. На този етап се работи върху втория набор от 5 бакалавърски специализации. ВУАРР ръководи екипа за специализацията по „Устойчиво земеделие“, който ще разработи учебната програма и материали. В него участват още представители от Словашкия аграрен университет, Университета Van Hall Larenstein от Нидерландия, от Университета на Тесалия, Гърция“, коментира ректорът на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова. Официален гост на събитието бе заместник-министърът на икономиката и индустрията  на РБ – г-н Янко Топалов, представители на Община Пловдив, ректорът на Аграрния  университет проф. д-р Христина Янчева, заместник-ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Надя Чернева, представители на Техническия университет – филиал Пловдив, на МУ – Пловдив, на НБУ. Областна администрация Пловдив беше представена от Дамяна Тюлева, старши експерт в  Дирекция АПОФУС.

Гост лектор на конференцията бе д-р Ивана Радонова – експерт в МОН, която изнесе пленарен доклад на тема Осигуряване на качеството във висшите учебни заведения. Представители на университетите от ИНВЕСТ също взеха участие в панелите.

В специална сесия бе представен моделът ИНВЕСТ и иновативният инструмент EDUC8EU – интелигентен академичен съветник, разработен на база изкуствен интелект по проект ИНВЕСТ.

Първата панелна дискусия постави въпроси за включването на студенти и заинтересовани страни в осигуряване на качеството. По време на втората панелна дискусия ректорът на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова направи презентация за създаване на план за Международна агенция за осигуряване на качеството във висшето образование.

В събитието взеха участие и представители на образователни, научни и други организации от страната, експерти и студенти.

Повече за проекта, можете да откриете на сайта на алианса – https://www.invest-alliance.eu/

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/