Акцент, Новини

Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация прие отчет за 2022 г.

Над 9,6 млн. лв. са инвестирани в ремонт, реконструкция и подобряване на услугата, стана ясно от доклада

Асоциацията по водоснабдяване и канализация проведе Общо събрание на 24 април,  на което се прие отчет за дейността й през 2022 г.  По закон в асоциацията със свои представители участват  всички общини на територията, която се обслужва от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, а неин председател е областният управител.

Общия размер на отчетените от ВиК оператора инвестиции, извършени през 2022 г. е 9 617 468 лева. За отчетния период са завършени са 27 проекта и са предадени на ВиК ЕООД – Пловдив за стопанисване, експлоатация и поддръжка. 

Асоциацията е дала становища по 5 проекта на общини от областта за кандидатстване по ПУДООС за реконструкция и рехабилитация или създаване на нова.

Общото събрание също така съгласува  бизнес-плана на „ВиК“ ЕООД  – Пловдив за периода 2022-2026 г. и в последствие той беше одобрен с решение на КЕВР.

Областният управител запозна Общото събрание с последното развитие по проекта за водоснабдяване на Пловдив и Хасково от каскада „Доспат – Въча“. „Най-важното решение на работната среща от 20 април с участието на министъра на регионалното развитие арх. Иван Шишков е, че с решение на Министерски съвет ще бъде обявен за обект от национално значение. По този начин държавата ще застане зад реализацията му“, обясни Ангел Стоев. Той подчерта, че проектът е жизненоважен за близо 1 млн. души от населението на страната, тъй като ще реши проблема с количеството и качеството на питейната вода в над 40 населени места от двете области. В последните години водоизточниците в тях намаляват, а водата в област Хасково е замърсена с метали и нитрати.

В рамките на месец май предстои със заповед на министъра да  бъде сформирана нова работна група, която ще има за цел да направи анализ на всички разработки, правени по проекта в последните 40 години, откакто съществува идеята. След като бъдат изготвени всичките анализи, ще бъде направено техническо задание за точно и ясно проектиране. Един от възможните източници на финансиране е през „Българския ВиК холдинг“. В момента се подготвят законодателни промени, които ще позволят дружеството да бъде не кредитор, а инвеститор в големите национални ВиК  обекти. Към днешна дата индикативната стойност на проекта за водоснабдяване от каскада „Доспат – Въча“ до Пловдив и Хасково е около 1 млрд. лв. 

Презентация за отчета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация

Skip to content https://www.livechatalternative.com/