Акцент, Избори, Новини

Покана за консултации за състава на РИК за 16-ти ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН – ПЛОВДИВ на 13.04.2024г. 10:00ч.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на  13.04.2024г. /събота/, от 10:00 часа в Заседателната зала на ет. 2 на Областна администрация – Пловдив, насрочвам консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции относно предложения за състава на Районна избирателна комисия за  16-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН – ПЛОВДИВ, в съответствие с изискването на чл. 60 от Изборния кодекс за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България  и избори за Народно събрание  на  09.06.2024г.

На консултациите упълномощените представители да представят следните документи на основание чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК:

  1. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато участват упълномощени лица.
  2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на избора или  от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията
  3. Писмено предложение за представителите в състава на РИК и резервни членове със следните данни: трите имена, единен граждански номер, на каква длъжност се предлага да бъде включен в състава на РИК, копие от дипломата за завършено висше образование /специалност/, мобилен телефон, декларация от лицата.

При подбора на кандидатите за състава на РИК е препоръчително мнозинството от кандидатури да бъдат с  юридическо образование.

Моля, да осигурите присъствието на упълномощените представители на консултациите.

Покана за консултации за състава на Районна избирателна комисия за  16-ти ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН – ПЛОВДИВ

С уважение,

Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЗЮМБИЛЕВ
Областен управител на област Пловдив

Skip to content https://www.livechatalternative.com/