Обявление на МРРБ

Относно:  Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.34а, ал.3 от закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Пътен възел и пътни връзки „Стамболийски“ подробно описани в приложението към т. 1 от Решение № 360 на Министерски съвет от 12 май 2016 година.

Преглед

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017