Решения, Транспорт

Решение № РД-20-70/07.07.2016г.

Относно: Пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз на пътници по действащи автобусни линии от Републиканската транспортна схема и Областната транспортна схема, квота на община Пловдив.

Преглед

Последна редакция на 12 септември, 2017 в 17:09

Skip to content https://www.livechatalternative.com/