Акцент, Новини

Областният оперативен щаб отмени въведените противоепидемични мерки от 06 февруари

Днес, 05.02.2024 г., в Областна администрация – Пловдив се проведе трето заседание на Областния оперативен щаб, действащ към Областния управител на област Пловдив и Областния оперативен щаб към РЗИ Пловдив във връзка с необходимостта от отчитане на епидемичните стойности на заболяемостта от ОРЗ и грип на територията на област Пловдив.

Към 05.02.2024 г. общата заболяемост от грип и ОРЗ на територията на област Пловдив значително е намаляла в сравнение с предходната седмица. Във всички възрастови групи се отчита тенденция на спад, като най-голямо понижение се отчита сред учениците във възрастовата група 5 – 14 г.

На основание посочените данни щабът реши от 06.02.2024 г. да отпаднат въведените противоепидемични мерки за борба с грипа и острите респираторни заболявания в област Пловдив.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/