1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

Информация за обработка на услугата може да получавате:

624 Views | Last update 26.01.2018 11:58:34

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017