Обявление на МРРБ

Относно: Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.34а, ал.3 от закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост за държавна нужда …

Повече