АД-ДС-2: Отписване от актовите книги на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на реституционни закони

Наименование на дейността АД-ДС-2: Отписване от актовите книги на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на

Прочетете повече

АД-ДС-3: Отписване от актовите книги на имоти, неправилно актувани като държавна собственост

Наименование на дейността АД-ДС-3: Отписване от актовите книги на имоти, неправилно актувани като държавна собственост Бланка за заявка Формуляр за

Прочетете повече

АД-ДС-5: Отписване от актовите книги на имоти – частна държавна собственост, преминали в собственост на общините

Наименование на дейността АД-ДС-5: Отписване от актовите книги на имоти – частна държавна собственост, преминали в собственост на общините Бланка

Прочетете повече
696 Views | Last update 19.04.2016 20:46:37