Стратегически план за дейността на Областна администрация – Пловдив за периода 2017 – 2020

В изпълнение на Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г. и на основание чл. 33а от Закона за администрацията, през периода 2017-2020 г. Областна администрация Пловдив ще работи за постигане на стратегически цели от плана за дейността на Областна администрация – Пловдив за периода 2017 – 2020.

Стратегически план за дейността на Областна администрация – Пловдив за периода 2017 – 2020

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017