Планове

Годишен доклад за младежта на област Пловдив за 2017г.

Разглежданите индикатори в Националната стратегия за младежта (2010-2020) за област Пловдив. Аналитичната справка е изготвена на базата на информацията, получена от 17 (брой) общини – община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Лъки, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение и община Хисаря.

Годишен доклад за младежта на област Пловдив за 2017г.

Последна редакция на 21 март, 2023 в 15:42

Skip to content https://www.livechatalternative.com/