Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на Област Пловдив 2019-2027г.

Стратегията за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив е изготвена на основание чл. 10, т. 1 от Закона за туризма и във връзка с реализацията на проекта „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS – Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014–2020“ и има за цел да постави на основата на стратегическото планиране за периода 2019–2025 г. устойчивото развитие на интегриран туризъм в област Пловдив, базирано на емпиричния подход, обединяващ икономическите, социалните и екологичните условия и влияния, с изграждане на средносрочна перспектива за изпълнението й.

Прочетете повече

Тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване

Тренировката на 01.04.2019 г. от 13:00 часа се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Прочетете повече

Консултации 16-ти и 17-ти РИК

Областният управител, заедно с екипа на Областна администрация, проведе консултации за състава на Районна избирателна комисия за 16-ти избирателен район гр. Пловдив и 17-ти избирателен район Област Пловдив.

Прочетете повече

Областният управител прие посланика на Република Индонезия в България Н.Пр. г-жа Сри Астари Расджид

Областният управител Здравко Димитров прие посланика на Република Индонезия в България Н.Пр. г-жа Сри Астари Расджид и нейния екип. Областният

Прочетете повече

Разрешение за строеж № РД-20-34/25.03.2019г.

РАЗРЕШАВАМ на Възложителя „НИЛО България” ЕООД, с ЕИК 160021990 и адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Иван Шишман” № 9, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 21.03.2019 г. технически инвестиционен проект за обект: „Водоснабдяване на УПИ 020098, в землището на с. Ягодово, община Родопи, чрез нов уличен водопровод РЕ-HD Ф225“, попадащ в териториите на две общини: Родопи и Пловдив, в област Пловдив, като линеен обект на техническата инфраструктура …

Прочетете повече