Областният управител Здравко Димитров свика работна среща за превенция на срутището до язовир Кричим

Областният управител Здравко Димитров свика работна среща, на която присъстваха представители на „Язовири и каскади“ – НЕК ЕАД Милчо Иванов, „Водноелектрически централи“, язовирен район „Въча“, кметът на община Кричим Атанас Калчев, шефът на ОДМВР – Пловдив Атанас Илков, експерти от „Напоителни системи“, „Геозащита“, „Регионална дирекция по горите“ – Пловдив, Областна пътно управление – Пловдив, Областна администрация – Пловдив и  други отговорни държавни институции, за да бъдат обсъдени и набелязани конкретни мерки за превенция и предварително оповестяване в случай на предизвикани от природни явления, инциденти при непредвидено активизиране на срутището, което е в близост до язовир Кричим. Мерките трябва да бъдат заложени в Плана за защита  при бедствия, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в област Пловдив.

Експертите бяха категорични, че е наложително да бъде изградена локална оповестителна система, която да известява населението при активизиране на срутището и при повишаване на водните нива в язовирите и да бъде изготвен Авариен план за действия. Още при въвеждането в експлоатацията на язовирната стена през 1972 година е било регистрирано свлачище в района, което може да се активизира при геодинамичните процеси, които се случват във връзка с изменение на климатичните условия.  Те препоръчаха да бъде направено проучване на геоморфологията, геоложкият строеж и хидрогеоложките условия, и да се предприемат адекватни мерки за наблюдение на неустойчивите терени. Експертите подчертаха, че в момента срутището не е активно, но  трябва да бъдат отчетени евентуални причини, които биха могли да го активират като силни земетресения, ерозия в следствие подпочвени води или други стихийни явления.

Сред другите предложения, които експертите предложиха с цел превенция на ерозионните процеси, са поставяне на високоякостни мрежи и контролирано взривяване на скалната маса в района на срутището, чиято приблизителна територия е около 100 дка.

Областният управител подчерта, че в случая е необходимо мерките за оповестяване и превенция на евентуално активизиране на срутището процеси да вървят успоредно и обеща пълно съдействие и проучване на възможностите за финансиране и изграждане на локална оповестителна система, която ще обхваща срутището и населените места, която са по поречието на река Въча, както и сезирането на всички държавни ведомства, които биха се ангажирали с разрешаването на проблема. Той подчерта, че лично ще информира министър-председателя Бойко Борисов, за да се намери бързо и ефикасно решение на проблема.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017