Вътрешни правила

Политика за поверителност при ползване на уебсайта на Областна администрация – Пловдив

(Утвърдена със  Заповед № РД-20-48/27.06.2018г. )

Областна администрация – Пловдив, представлявана от Областния управител на област Пловдив, има за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашия уебсайт.

Skip to content https://www.livechatalternative.com/