2972. Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Информация за предоставяне на услугата:

  • Във връзка с изпълнение на задълженията на областните администрации по Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове и декларацията към нея.
  • Формуляр за заявка на услуга – IISDA-2972.doc;
[uslugi_check]

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017