3: Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за заявяване и обработка на услугата може да получавате:

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017